Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
52
20. dat er steeds gewerkt wordt met de armen in
den zoogenaamden gespreiden stand. Dit geschiedt
voornamelijk om te voorkomen, dat de borstkas niet
gedrukt wordt en het krijgen van hooge schouders
wordt tegengegaan.
3". waar een arbeid verricht moet worden, die aan-
leiding zou kunnen geven tot onevenredige lichaams-
houding, zooals b.v. bij den mesarbeid, daar wissele
men hem af met enkele gymnastische vooroefeningen.
In het noorden wordt dit zeer dikwijls gedaan.
Het doel is natuurlijk om op die wijze de schadelijke
gevolgen der eerste op te heffen.
4". de kinderen moeten er aan gewend worden, immer
den rüg gestrekt te houden en het lichaam in de heupen
te buigen.
5". het voorwerp, dat bewerkt wordt, mag nooit te
dicht bij het oog geplaatst zijn of het werktuig onmid-
dellijk aan het lichaam raken.
Wat bij het in gebruik nemen der verschillende werk-
tuigen in verband met deze eischen moet worden in
acht genomen, vermeld ik bij de beschrijving van
iedere groep oefeningen met de verschillende werk-
tuigen.
Nu nog iets over het werklokaal en hoe dit moet
ingericht zijn met het oog op de gezondheid der leer-
lingen. Dat daarop ook in het bijzonder dient gelet te
worden, zal zeker wel geen betoog behoeven.
Het werklocaal kan men niet altijd zoo verkrijgen,
als men dit gaarne wenscht. Zeer dikwijls moet men
om fïnantiëele of andere redenen zich tevreden stellen
met een werkplaats, die men wat ruimte enz. betreft,
gaarne anders, d. w. z. beter zou wenschen. Heeft