Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
O. Salotnon, dat hij het eerst van allen er op gewezen
heeft, dat de beoefening van den houtslöjd in dit op-
zicht zoo noodzakelijk is —, maar naast hem staat een
man, die m. i. meer heeft gedaan en ons ook geleerd
heeft, hoe deze slöjd de gezondheid kan bevorderen.
Want, en hier komt het maar op aan, zoo lang men
enkele ideeën niet practisch had toegepast, had men
eigenlijk niets bereikt. Immers de ervaring leert, dat
de arbeid juist zeer nadeelig kan zijn, wanneer daarbij
niet de goede houding wordt in acht genomen.
Dat staan met voorovergebogen hoofd, dat zitten op
de werkbanken, zooals ik het weieens gezien heb, in
gekromde houding, het drukt de borstkas en daardoor
alle edele deelen des lichaams, als het hart, de longen
en de maag, terwijl de juiste stand, hoofd recht op
de wervelkolom b. v., juist de functiën niet belemmert,
maar die bevordert.
Mikkelsen geeft dan in een reeks van platen de hou-
dingen aan, die bij den arbeid met de voornaamste
werktuigen in acht genomen moeten worden. Hij schrijft
daarover het volgende : »Naast den reeds door arbeid
»als zoodanig gezonden en krachten bevorderenden in-
»vloed, welke de gestadige afwisseling tusschen licha-
» melyken en geestelijken arbeid uitoefent, hebben wij ge-
»tracht den slöjdleerlingen een physiologische opvoeding
»te geven, daar wij voor iedere afzonderlijke oefeningeii
* gezonde en welstaande normaalstellingen vastgesteld
»hebben, een poging, welke, te oordeelen naar de tot
»dusver gemaakte ervaring, inderdaad gelukt is. De
»afbeeldingen, die gij hier vindt i) zijn daartoe een
i) Die, welke in dit boek voorkomen, zijn aan Mikkelsen's platen
ontleend.
3