Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
model zooveel mogelijk met de juiste, althans onderling
evenredige afmetingen erbij na, het hout wordt uitgedeeld
en de arbeid kan aanvangen. — De onderwijzer begeeft
zich van bank tot bank en controleert den arbeid.
Het gebeurt meestal, het is een uitzondering als het'
niet zoo is, dat er leerlingen zijn, die eerder gereed zijn
dan anderen. Wat moet men met dezen doen? Twee
wegen staan er open, - ten minste als men klassikaal wil
blijven in den geest, als ik bedoel. De eerste is deze:
Men geve den vluggen leerlingen een parallel-model
ter bearbeiding, d. w. z. zulk een model, waarin geen
andere oefeningen of zwarigheden voorkomen, dan die
zij reeds gehad hebben.
De minder vluggen hebben dan gelegenheid mede
klaar te komen.
Te wachten tot iedereen klaar is, gaat niet aan.
Nu behandele men geheel op de door mij zooeven
geschetste wijze een tweede mOdel en ga zoo voort. —
Op deze wijze kan m. i. alleen het onderwijs goed klas-
sikaal gegeven worden. En de tweede weg? — Zijn er
leerlingen bij, die in het geheel niet mee kunnen, en
heëft men een lagere afdeeling, welnu men deele de-
zen in bij die afdeeling. Heeft men te doen met leer-
lingen, die wat minder vlug zijn met hun arbeid, hoe-
wel zij overigens goed werk leveren, men late ze eenige
oogenblikken langer arbeiden dan de anderen.
Op deze wijze blijft men, de ervaring van enkele
jaren heeft het mij geleerd, zeer goed klassikaal.
Ik kan dit onderwerp niet eindigen zonder met een
enkel woord te gewagen van het zoogenaamd op maat
zagen en schaven, gelijk ik dat bij Mikkelsen gezien en
later ook op mijn inrichting heb toegepast.