Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
dagogen en waarmee wij ons allen wel zullen kunnen
vereenigen, is het niet noodig veel toe te voegen. Ik
zou dan ook met deze citaten kunnen volstaan, als nog
niet op enkele zaken de aandacht diende gevestigd te
worden.
Het onderwijs in houtarbeid behoeft niet in dien zin
klassikaal gegeven te worden, dat ieder leerling precies
hetzelfde werktuig hanteere, precies dezelfde oefening
onder handen hebbe. — Dit geschiedt ook niet op de
gewone school, waar men laat rekenen, teckenen, op-
stellen of taaloefeningen maken.
Het is slechts klassikaal, in zooverre het algemeene
besprekingen over den aard der grondstof, de eigen-
schappen der werktuigen, der soorten van arbeid be-
treft. — Overigens blijft, mag en kan de arbeid niet
anders dan hoofdelijk zijn.
Laat ik eens nader toelichten, wat ik bedoel.
Men is met de klasse zoover gekomen, dat de kinderen
met een nieuw tot dusver niet bekend werktuig moeten
worden bekend gemaakt. Men verzoekt oplettendheid
en bespreekt de eigenschappen van dit werktuig. — Nu
volgt de bespreking van de wijze, waarop men een be-
paalde oefening met dit werktuig moet verrichten.
Men stelt den leerling daartoe in de gelegenheid door
het geven van een vooroefening. Is deze naar genoegen
des onderwijzers volbracht, dan neme men uit zijn mo-
dellenreeks het voorwerp, als toepassing van deze oefe-
ning het meest geschikt. — Vorm, afmeting, samenstel-
ling, alles wordt aan een beschouwing met de geheele
klasse onderworpen. — De verschillende deelen worden
op het bord geteekend, de afmetingen daarvan aange-
duid. — De leerlingen nemen hun boekje, teekenen het