Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
43
>heid van den practischen aanleg der kinderen, op de
»ongelijkheid van het materiaal of der werktuigen en
»op die duizenderlei toevallige omstandigheden, welke
> bij dit onderwijs kunnen voorkomen, waar het product
>van den arbeid des eenen leerlings mislukt, terwijl de
»andere snel en zonder ongelukken zijn doel bereikt.
> In den wedijver tusschen de verschillende leerlingen
»om elkander vooruit te komen, zien vele voorstanders
»van dit hoofdelijk onderwijs een der sterkste prikkels
»tot flinke vorderingen, en zij staan daarom dezen
»leervorm voor, dewijl deze, voorzoover zij allen ge-
»meenschappelijken arbeid vermijdt, in den grond der
»zaak niets anders is dan een vrije navolging van de
»wijze, waarop het ambacht geleerd wordt. Afgezien
» nu daarvan, dat het speculeeren vaji deii onderwijzer of
»den ouderlingen wed — (lees na) ijver der leerlingen
»onpaedagogisch is, zou ook, tvanneer het slöjdonder-
iwijs slechts in denen vorm denkbaar was, de invoering
»daarvan in grootere scholen of klassen een onmoge-
ilijkhcid worden. Daarom is het zeer natuurlijk, dat
» m^n daarin niet het ideaal van een inrichting voor het
»houtslöjdonderwijs vinden kon en naar een middel
»zocht om het anders en beter te doen. De zwarigheid
»wordt echter niet overwonnen daardoor, dat men
»den practischen arbeid, die altijd een persoonlijk ka-
»rakter dragen moet, te mechanisch of te werktuigelijk
»tracht te onderwijzen, gelijk in de groote werkzalen
» der Parijsche scholen, waar men klassenonderwijs geeft,
»het geval moet zijn. — Evenals bij de schrijfmethode
»op maat op het commando i, 2, i, 2 de neer- en
»ophalen der letters geschreven worden, zoo bewegen
»hier de jongens op het maatslaan van den onderwijzer