Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
39
afstand van de beide dwarskanten van het bovenvlak
moeten verwijderd zijn, hoe lang moet dan het verbin-
dingstukje wezen, dat aangebracht wordt tusschen de
beide pootjes ? Hoe berekent men dit gemakkelijk enz. f
Bij doosjes en kistjes kan men vragen doen over
oppervlakte, inhoud enz. Men onderzoekt, op welke
wijze deze deelen nu op het voordeeligst uit een stuk
hout kunnen worden vervaardigd.
Hoe loopen de nerven der verschillende deelen van
het hout en waarom f Staat dit ook in verband met
den uitslag of teekening der deelen op het platte vlak ?
Bij het uitzagen van congruente trapeziums of ruiten
wijze men op het practische om deze zoo voordeelig mo-
gelijk, b.v. uit een rechthoek of zeshoek te construeeren.
Nu maakt men de kinderen opmerkzaam op den aard
der samenstelling van het voorwerp, de plaatsing der
spijkers enz.
Is dit geschied, dan worde al sprekende met de kin-
deren de teekening op het bord gemaakt, de leerlingen
maken dezelfde teekening in hun aanteekeningboekje na.
Dan wordt nog eens achtereenvolgens behandeld wat
er alzoo gezaagd, geschaafd moet worden, en in welke
volgorde de practische« oefeningen moeten geschieden,
dit alles puntsgewijze op het bord vermeld. De kin-
deren schrijven zulks na en tijgen daarna aan den
arbeid, terwijl de onderwijzer voortdurend acht geeft,
of het opgegeven wer in volgorde wordt verricht en
op de wijze als dit geleerd is. Hier verbeterende, daar
op fouten wijzende, zet hij zoo de les voort, tot het
model is voltooid.
Is bovengenoemde beschrijving die van een gewone
les, bij de eigenlijk gezegde vooroefeningen moet het