Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
worden. Wel zou men eerst ieder deel van het voorwerp
afzonderlijk kunnen laten maken, en daarna aantoonen,
hoe die deelen tot een voorwerp moeten worden samen-
gesteld, doch deze synthetische wijze moet steeds worden
voorafgegaan door een analyse, en deze kan slechts
geschieden met behulp van het model in zijn geheel.
Welnu, de onderwijzer zij dan in het bezit van zulk
een voorwerp, zoo juist en nauwkeurig mogelijk afge-
werkt, het is een eerste eisch.
Dit model wordt met de l inderen besproken.
Bij deze. bespteking volge men den heuristischen weg,
d. IV. s. men late de kinderen zelf zoeken datgene, waarop
men hun aandacht wenscht te vestigen.
Men spreke eerst over den naam van het voorwerp
en den dienst, dien het kan verrichten.
Is deze laatste minder bekend, de onderwijzer make
dit duidelijk. Dikwijls is dit echter met het oog op de
keuze der modellen minder noodig. Nu vrage men b.v.:
Uit welke en uit hoeveel deelen het voorwerp is samen-
gesteld. (In den regel kunnen deze deelen tot den een
of anderen meetkundigen grondvorm terug gebracht
worden.) Men vrage naar de afmetingen der deelen,
de dikte van het hout en make opmerkzaam op de
omstandigheid, dat deze afmetingen gewoonlijk afhan-
kelijk zijn van den vorm of de afmetingen van het
geheele voorwerp.
Hier nu heeft de onderwijzer gelegenheid om op
enkele logische betrekkingen opmerkzaam te maken.
Vragen als : Waarom moet de lengte en breedte van
dit of dat deel zoo en niet anders zijn ?
Als de pootjes van een bankje b.v. op een bepaalden