Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
in handenarbeid goede vrucht afwerpen, bijdragen tot
bevordering van den zin voor orde en netheid bij het
kind, dan moet er door den onderwijzer voor worden
gezorgd, dat slordigheid zooveel mogelijk worde vermeden.
Ik bedoel nu niet zoozeer slordigheid in het afwerken
der producten als wel die andere soort slordigheid, welke
zich openbaart in het met zekere onverschilligheid be-
handelen van werktuigen en materiaal.
Na iedere slöjdles moet van de werkbanken behoorlijk
alles worden verwijderd, wat daar niet behoort.
Alzoo zagen, schaven etc. moeten op hun plaats wor-
den geborgen. De onderwijzer zorge er voor dat de
gelegenheid bestaat dit ook behoorlijk te kunnen doen.
Het niet afgewerkte model moet in een kist, (ieder
leerling zij in 't bezit daarvan), worden opgeborgen.
Deze kist zij zooveel mogelijk bij eiken leerling van
gelijken vorm en grootte. Met afmetingen van 50 bij
30 en 20 cM. kan men volstaan i).
Na het opbergen van gereedschappen en kisten, het
schoonmaken der werktafels, het bergen van niet ge-
bruikte spijkers enz. plaatse zich ieder leerling wederom
bij zijn werkbank en de onderwijzer late eerst dan de
leerlingen zich verwijderen.
Bij den aanvang der volgende les neemt ieder leerling
zijn werkkist en de gereedschappen, die hij noodig heeft,
en tijgt weder aan den arbeid.
Al het voltooide werk na te zien, te beoordeelen on-
der de les is niet aan te bevelen.
i) De firma Buhrman & Co.. Heerengracht 389, Amsterdam, levert
deze kisten a ƒ 0.50 per stuk.