Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
34
handenarbeid, die in hun ijver het slöjdonderwijs als
uitgangspunt van alle onderwijs wenschende te beschou-
wen, al het andere onderricht daaraan ondergeschikt
schijnen te willen zien.
Heb ik deze voorstanders goed begrepen, dan zouden
zij gaarne zien, dat op iedere slöjdles over hetgeen de
kinderen hebben verricht, door hen een opstel werd
gemaakt. Alle rekensommen zouden bij voorkeur aan
hun practischen arbeid moeten worden ontleend enz.
Gezwegen nog van het feit, dat zulk een onderwijs èn
het stel- èn het rekenonderwijs zeer eenzijdig zou maken,
is deze handelwijze af te keuren, omdat zoodoende het
eigenaardige karakter van den handenarbeid verloren
gaat.
Een les in handenarbeid is geen taal- of rekenles, is
geen les in vormleer en teekenen. Al deze vakken
hebben hun eigenaardige eischen, en hij, die deze eischen
verwart, bereikt slechts onvolledig zijn doeL
Men make van de les in handenarbeid dus niet iets
anders, dan deze zijn moet.
Daarmede wil ik niet beweren dat het kind onder de
gewone taal of stelles niet eens nu en dan de stof voor
zijn stijloefening moge ontleenen aan de ervaring, door
hem op de slöjdles opgedaan. Dit zij verre, en het is
juist een reden te meer, waarom ik den klasseonderwij-
zer tevens gaarne ook het slöjdonderwijs zag geven.
In dit geval alleen komt deze laatste er eerder toe
ook bij andere lessen zijn leerstof een enkele maal aan
het behandelde op de slöjdschool te ontleenen.
Wat ik hier omtrent het taal- en rekenonderwijs gezegd
heb, geldt ook voor de overige vakken.