Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
zij alleen door den aard hunner betrekking, hunner op-
leiding en studie, mits die in goede richting worde
geleid, de aangewezenen zijn om het slöjdonderricht te
doen strekken tot het bereiken van al die algemeene
voordeelen, welke de voorstanders op het oog hebben.
Resumeerende, wat daar zoo even is opgemerkt,
kunnen wij dus den even gewichtigen als noodzakelijken
eisch in ^den slöjdonderwijzer veronderstellen, dat hij
heeft een juist inzicht in de paedagogische beteekenis 7)an
den atbeid.
Practische bekwaamheid alleen is niet voldoende Bij
iedere oefening, die men den kinderen wil geven, on-
derzoeke men, of zij uit een opvoedkundig opzicht is te
verdedigen. Is dit niet het geval, dan geve men ze
niet; is dit het geval wel, dan behooren ze niet overge-
slagen te Worden.
Een juist paedagogisch inzicht en overtuiging in deze
is tevens een waarborg, dat de onderwijzer niet afdwale
van den weg, waartoe meer dan eens gelegenheid be-
staat. Het gevaar dreigt n.1., dat hij toegeeft aan een
zekeren drang, uitgaande deels van leerlingen, deels van
hun ouders, kortom van allen, die in den regel het
doel van den handenarbeid uit het oog verliezende, of
niet genoeg kennende, te veel hechten aan het voorwerp,
het product.
Het ongelukkig jacht maken op effect, teneinde min
of meer aan bovenvermelden eisch van niet-deskundigen
toe te geven, heeft reeds menig onderwijzer van den goe-
den weg afgebracht en hem onder den naam van handenar-
beid met zijn leerlingen een soort huisvlijt doen beoefenen.
Ik ga niet zoo ver als enkele voorstanders van den
3