Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Omdat zij, als hebbende zelf te weinig ervaring, deze
of die oefening niet naar eisch kunnen volbrengen,
denken zij dat zulk een arbeid voor kinderen zeker te
zwaar is, — gezwegen nog van het groote gevaar, dat
zij loopen door het gemis aan de noodige practische
ervaring, een niet dan hoogst oppervlakkig oordeel over
methoden in het algemeen te kunnen uitspreken.
Er is een tijd geweest, dat men hier en daar in het
buitenland met name in Duitschland en Frankrijk het
slöjdonderwijs aan handwerkslieden wenschte te zien op-
gedragen. Men ging uit van de stelling: slechts een
ervaren handswerksman kan den kinderen de handgrepen
der werktuigen goed leeren. Een gewoon schoolonder-
wijzer kan de bedrevenheid van dezen moeilijk deelachtig
worden. — Men vergat echter daarbij iets zeer gewich-
tigs, n.1. de omstandigheid, dat de meest bekwame
handwerksman in den regel twee eigenschappen mist.
Ten eerste ontbreekt hem kennis van het kind en
diens behoeften, weet hij niet hoever diens krachten
reiken.
Ten tweede heeft hij, als zijnde geen onderwijzer, in
den regel weinig begrip van methode en verliest hij uit
den aard zijner betrekking dikwijls te veel uit het oog,
wat wij met onzen handenarbeid bedoelen.
Nu omgekeerd te beweren, dat alle onderwijzers ook
in dit opzicht behoorlijk voldoende ontwikkeld zijn om
te weten, strijdt tegen de ervaring.
Daar zijn er nog zooveel ook onder deze laatsten, die
te weinig studie van het kind gemaakt hebben, te weinig
ervaren zijn in practische paedagogie.
Toch zullen het de schoolonderwijzers moeten zijn,
die uitsluitend als slöjdleeraren optreden, omdat zij en