Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
^en onderwijzer mag dus wel als eerste eisch gelden.
Meer dan eens heb ik er op gewezen, dat het voor
alles noodzakelijk is, dat, vóór een onderwijzer zich waagt
aan het geven van slöjdoilderwijs, hij zelf bij ervaring
de technische moeilijkheden moet hebben leeren kennen,
die zich bij den arbeid voordoen. Slechts hij, die deze
kent, kan er over oordeelen, hoever hij met zijn leer-
lingen kan gaan, wat hij van hun krachten kan eLßchen i).
In den regel stellen zij, die zelve niet genoegzaam
geoefend zijn, dikwijls ook te lage eischen aan den
arbeid der kinderen.
i) Eenige jaren geleden ma^te ik met e«n onderwijzer kennis, die
beweerde les in handenarbeid ie kunnen geven zonder daaraan voor zich
zeiven ooit iets te hebben gedaan. Hij beweerde ook zijn (eigen) kin-
deren het pianosj^el te onderwijzen, zonder dat hij voor zichzelven ooit,
om het maar eens uit te drukken, een toets had' aangeraakt.
Deze merkwaardige man, die zeker ook geen afzonderlijke onderwij-
zeres voor de handwerken zijner vrouwelijke leerlingen, geen afzonder-
lijken teekenmeester en gymnastiekonderwijzer noodig had op zijn school,
waar hij zelf nooit had leeren teekenen of zich geoefend had in de
gymnastiek, staat niet zoo alleen, als men wel denkt. Wel zullen er
weinigen zijn, die het zoo rondweg verklaren durven, als hij dit doet,
maar het feit doet zich dagelijks voor, dat jongelieden, die pas een eerste
schrede gezet hebben op den weg der praktijk, met een beslistheid een
oordeel durven vellen over zaken, dat een ervaren practicus zich wel
wachten zal uit te spreken. In den grond der zaak is zoo iets hetzelfde
als de ietwat pedante verklaring van den aangehaalden onderwijüfer.
Toch zal ieder denkend mensch, hetzij onderwijzer of niet, het onge-
rijmde van zoo iets dadelijk inzien, als hij bedenkt, dat het juist in strijd
is met een der gewichtigste paedagogische begrippen, wanneer men ver-
onderstelt, dat practische zelf bedrevenheid niet in voldoende mate aan-
wezig moet zijn om kinderen les in handenarbeid te geven.
Juist in de erkenning van deze waarheid ligt de groote waarde van
den handenarbeid opgesloten, n.l. dat zij de practische bedrevenheid
bevordert, en deze en geen andere als de eenige en waarachtige bron
van vele kennis en wetenschap moet worden aangemerkt.