Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
f
gewenscht, maar daarbij moet het bhjven. Niets , is
meer noodzakehjk om zelfstandige arbeiders te vormen
dan dat men «de kinderen zelve hun arbeid laat ver-
richten. Al is ook deze wat minder goed gelukt, wat
schaadt dit? Niet op ^enmaal wordt men meester.
Deze eisch mag vooral niet over het hoofd gezien
worden. Was het onnoodig er op te wijzen'?
We hebben onderwijzers in handenarbeid'gekend, die
in de gewone school zich wel zouden hebben gewacht
om hun leerlingen sommen voor te maken, gansche
deelen van het opstel voor hen in gereedheid te bren;
gen, enz., en die toch in de les voor handenarlDeid
onophoudelijk de leerlingen ter hulp kwamen, ook-daar,
waar het volstrekt niet verlangd werd en minder nood-,'
zakelijk was.
Ik zou bovenstaande eischen nog wel met eenige
kunnen vermeerderen. Doch , dit acht ik ihinder nood-
zakelijk, omdat ook andere, minder belangrijke in boven-,
genoemde vervat zijn of als een gevolg daarvan kunnen »
woïden aangemerkt.
Waar een slöjdonderwijzer verder acht"
op moet geven.
Betroffen de zoo even omschreven eischen meer den
eigenlijken arbeid der knapen, niemand zal het over-
bodig achten, dat ook op enkele zaken door mij de
aandacht wordt gevestigd, die meer den slöjdonderwijzer
zeiven betreffen.
Dat deze zich niet aan dit onderwijs moet wagen, zoo-
lang hij zelf niet voldoende geoefend is in de praktijk,
zal wel niemand betwisten. Eigen bedrevenheid van