Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
29 . . .

van het platteland enkele andere modellen te laten ver-
vaardigen dan die van de steden, — natuurlijk met
inachtneming der algemeen gestelde "regelen. Voor-
oefeningen, die m. i. niet gemist kunnen worden, omdat
zij het teleurstellende verknoeien grootendeels voorko-
men, moeten niet dan waar ze noodig zijn, worden
gegeven. Voor kinderen kieze men geen zoogenaamd
abstracte modellen, gelijk de Franschen te veel doen.
De arbeid geheel uit vooroefeningen te laten bestaan,
zou alleen vérdedigbaar zijn op cursussen tot opleiding
van onderwijzers, gelijk we reeds hebben opgemerkt.
go. De arbeid zij steeds der gezond-
tiei'd bevorderlijk. Zoo geve men den leerlingen
. geen werktuigen in handen, wier hanteering den goeden
stand des lichaams benadeelt. Zoo gebruike men zoo
weinig mogelijk vijl of schuurpapier, althans in het eerst.
Het geeft aanleiding tot de verspreiding van te veel stof,
wat slecht is vopr de ademhaling.
lo". Niet te spoedig van werktuigen
wisselen! Het is een opvoedkundige fout, wanneer
men dat doet. Vooral het hanteeren der hoofd- of
grondwerktuigen eischt veel zorg. Ziet men dat over
het hoofd, dan kweekt men oppervlakkigheid. Weinig
maar goed, gelde ook hier. Met het in gebruik stellen
der nevenwerktuigen, welker hanteering minder bezwaren
oplevert, behoeft men natuurlijk niet zoo angstvallig
te zijn. Waar tijdens de oefening met een hoofdwerk-
tuig afwisseling noodig is, daar zoeke men deze dan
ook in de nevenwerktuigen, als boor, hamer enz.
11". De onder w ij zer onthoude zich zoo-
veel mogelijk van directe hulp. Voordoen,
zoo noodig op een waardeloos stuk hout, is dikwijls