Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
28
■ »
Die dit verzuimt, die allerlei geknoei toelaat, bederft
de leerlingen, evenals de schrijf- en teekenonderwijzer,
door niet streng toe te zien op het werk der leerlingen
slordige schrijvers en slechte teekenaars kweekt. —
Slordigheid wordt veel gemakkelijker een eigenschap
van het kind dan netheid en nauwkeurigheid.
7». De arbeid aan een model dure niet
t e I a n g.
Het is een paedagogische fout, en zij wordt in vele
slöjdmethoden opgemerkt, dat de arbeid aan een model
veel te veel tijd kost. Een kind moet den arbeid kun-
nen overzien. Wordt aan dezen eisch niet voldaan^
dan tfeedt' vaak ontmoediging in. De ijver verflauwt',
en de resultaten zullen in den regel minder goed zijn.
Meel- of suikerlepels, waarover i8 uur d. i. ongeveer
9 lessen van 2 uur gearbeid moet worden, zijn te ver-
mijden, evenals het met te veel riet bespijkeren, dat
daarenboven nog zeer machinaal is.
80. De modellen, door de kinderen na
te maken, worden zooveel mogelijk ont-
leend aan den kring hunner omgeving.
Nu eens is het een geliefkoosd voorwerp, door hen ge-
bruikt als hok, kist of rekje, dan weer iets, waarmede
zij ouders of vrienden genoegen meenen te kunnen doen.
Dingen van nut, landbouwwerktuigen, boterspaantjes,
houten lepels in het algemeen zijn af te keuren. Het kind
heeft geen of weinig belangstelling voor zulk een arbeid.
Het zou intusschen overweging kunnen verdienen, de
modellen eenigszins te kiezen overeenkomstig de omge-
ving der leerlingen, vooral voor die van eenigszins ouderen
leeftijd. Als ooit de slöjd een algemeen beoefend vak
wordt, zou het zoo slecht nog niet zijn, de kinderen