Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
'"5®. De modellen moeten zoo gekozen
»worden, dat niet alleen aan bove?nstaan-
den eisch worde voldaan, maar dat boven-
dien ook het gevoel voor vorm en juiste
propórtiën warde ontwikke'ld.
Over den smaak valt niet te twisten. Sommig? men-
schen vinden alleen mooi, wat den ronden, gebogen vorm,
wat golvende lijnen vèrtoont, — het rechtlijnige ver-
smaden zij,-omdat, het in hun oog te stijf, te hoekig is.
Zeer zeker is daar iets voor te* zeggen, én'niemand zou
niet gaarne wenschen, dat men kinderen direct het meest
^choone en bevallige liet maken. De ervaring leert
echter, dat juist het bevalligste en schoonste 'in de
uitvoering, vooral in technisch opzicht, ook het meeste
bezwaar oplevert. Zoo is het met het teekenen, zoo
is- het ook met den handenarbeid i). Welnu,, waar
we hiet dadelijk de schoone kromme lijn, het fraai
gebogen vlak kunnen bearbeiden, daar stelle men zich
tevreden met de rechte lijn, het platte vlak, men blijve
eenvoudig. Waarom kan echter ook dat eenvoudige
niet mooi zijn ? Leelijk wordt een voorwerp, als het
onwg^r wordt, d. vv. z. als maten en proportiën niet
juist zijn genomen, als de arbeid slordig is afgewerkt.
De eenvoudige teekenfiguren uit rechte lijnen bestaande,
behoeven om dezelfde reden per se nog niet leelijk te
zijn, alleen omdat ze recht zijn.
6". Men zorge er zooveel mogelijk voor,
dat de arbeid, dien de kinderen afleve-
ren, goed en nauwkeurig is afgewerkt.
■ t
l) De geschiedenis der kunstontwikkeling aller volken bewijst het.
liet rechtlijnige ging steeds het gebogene vooraf.