Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
neden het middelmatige zijn, handelt zeer verkeerd.
Zoodoende verstompt de prikkel tot nauwgezetten arbeid,
omdat iiet kind weet, dat de onderwijzer hem toch
spoedig weder iets nieuws geeft.
2". Grondstoffen en werktuigen dienen
met zorg gekozen te zijn. Geen te harde of
taaie met te veel kwasten voorziene grondstof, geen
werktuigen, wier hanteering boven de krachten van het
Jcind gaat. Ten opzichte van dit laatste vergete men
niet, dat de kleine handen der eerstbeginnende leerlin-
gen zeer weinig kracht hebben, en dus de hanteering
der werktuigen hun veel inspanning kost. De werkbanken
dienen zoo gemakkelijk mogelijk ingericht te zijn. - Af
te keuren is het daarom zich te'behelpen met schaaf-
plank en dergelijke werkbanksurrogaten. Zulks moge
uit het oogpunt van zuinigheid zijn aan te bevelen, dit
is ook het eenige voordeel. Ze zijn schadelijk^ omdat
ze den arbeid verzwaren.
3°. De arbeid zij niet te machinaal, maar
geve steeds gelegenheid aan den geest
tot denken en opletten. Machinaal was de
oude fïguurzagerij met den aankleve van dien. Machi-
naal is de houtsneekunst in menig opzicht. Machinaal
wordt wederom rietbespijkering, te veelvuldig toegepast.
4«, De oefeningen, die men de kinde-
ren laat verrichten, moeten zooveel
mogelijk strekken tot bevestiging hun-
ner kennis op ander gebied.
Waar het kan, moeten zij het ■geleerde èn bij de
vormleer- èn bij de teekenles de hand bieden. Die dit
verzuimt, voldoet slecht aa,n een der eerste eischen,
welke den opvoeder zijn gesteld.