Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
Toch is deze zeer gering.
Het meest openbaart zij zich in de keuze der modellen.
Grootendeels zijn die van eigen vinding.
Kan men dit echter wel een afwijking noemen? Een
der voordeelen van het Deensche stelsel is dit, dat men
geheel andere voorwerpen kan platen maken dan Mik-
kelsen opgeeft en toch in zijn geest kan laten arbeiden.
Grondstellingen of regelen der methode. <
Evenals een methode voor ieder ander leervak heeft
ook de houtslöjd enkele kenmerken of eigenschappen,
waardoor hij zich onderscheidt.
Deze kenmerken, felders grondstellingen of regelen
genoemd, zijn deels van algemeen paedagogischen aard,
voor zoover zij nl. een gevolg zijn van waarheden, langs
den weg der empirie bij de opvoeding van het kind
opgemerkt, deels van meer bijzonderen aard, voortsprui-
tende uit de eigenaardigheid der leerstof, het materiaal,
dat verwerkt of de werktuigen, die gebruikt worden.
Ik geef in dit hoofdstuk daarvan enkele der voor-
naamste, aan ieder aandachtig lezer overlatende het
aantal nog met andere te vermeerderen.
Bij voorkeur heb ik mij in de keuze daarvan bepaald
tot die, welke bovenal den houtslöjd eigen zijn.
i". De oefeningen klimmen zoo geleidelijk
m o g e 1 ij k op in m o e i 1 ij k h e i d. Alle sprongen
moeten worden vermeden. — Liever zich slechts bepaald
tot het meest eenvoudige, dan dit verzuimd. — Vooral
aan de vooroefeningen dient de noodige zorg te worden
besteed. Wie uit een sterk,af te keuren zucht om maar
vooruit te komen, met vorderingen tevreden is, die be-