Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
28o
OI'M. Om verschillende redenen meen ik hier een eenvoudige hout-
verbini^ing le moeten beschrijven, die ons bij dit en de volgende modellen
van veel dienst kan zijn.
Om twee stukken hout aan elkander te verbinden, kan men ze eerst
op de bepaalde dikte schaven, en ze dan de bedoelde bewerking doen
ondergaan. — Ik geef echter de voorkeur aan de volgende handelwijze r
Gesteld we zullen de stukken ABCD en EKGH (fig. 315J met elkander
willen verbinden en wel zoodanig, dat de kanten Cl) en EF aan elkander
sluiten.
Nu schaaft men eerst de beide plankjes aan een der vlakke zijden glad
en vervolgens de kanten CD en EF (fig. 315«') zuiver hnaksch op het
geschaafde vlak. Men legt nu de beide plankjes tegen elkander aan en
trekt met behulp van den winkelhaak op de kanten de potloodlijnen
ab, cd en ef zoodanig, dat ab en ef^ ongeveer 3 cM. van de kanten ver-
wijderd zijn, terwijl cd in het midden ligt (fig. 315^".)
Is dit geschied, dan bepale men door middel van het kruishout de
plaats der punten p.
Deze punten moeten juist op het midden tan de kanten gelegen zijn.
Waarqm men nu juist hier het kruishout bezigt, zal nu wel duidelijk
wezen. Het geschiedt slechts nauwkeurigheidshalve.
Nu drijft men op een der kanten en wel op de plaats der punten p
draadnagels van 4 cM. lengte in, zoodanig, dat zij er2l/o c.M. bovenuit-
steken, knipt de koppen tot op 1I/2 cM. af. De kant der eene plank
vertoont zich nu als fig. 3150'.
De pimten p van den kant der tweede plank worden met den priem
zuiver loodrecht ingeboord.
Deze plank wordt onder de bewerking in de voorlang geplaatst, met
de spijkers naar boven.
Men plaatst nu de eerste plank zoodanig op de tweede, dat de afge '
knipte nagels in de overeenkomstige gaten der tweede 'komen te staan.
(Zie fig. 315^}.
Men legt op kant AB een waardeloos stukje hout en met den hamer
slaat men nu zoolang daar op en alzoo ook op het plankje ABCD^ dat
de kanten CD en EF nauwkeurig aan elka nder sluiten.
Is dit geschied, dan schaaft men (den schaafbeitel zeer zoet zetten!) de
geschaafde vlakken, nu een geworden, nog eens na en handelt verder met
de overige vlakken en kanten, als vroeger is beschreven.
Deze wijze van houtverbinding heeft groote voordeelen.
Immers men is nu minder afhankelijk van de breedte der van den
houtkooper gekochte planken, kan men stukken, die vol kwasten en dus