Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
270'
kanten 42 cM. lang) en 11 cM. breedte, trekt daarop de
beide schuine lijnen ab en cd {ac = 0.5 cM.), zaagt tus-
schen deze lijnen door en schaaft de schuine zijden bij,
fig. 30 W).
De beide plankjes B, voor de eiergaten bestemd, wor-
den even als de beide lijsten en de stukken, voor den
achterwand bestemd, vervaardigd uit Amerikaansch gre-
nenhout, dat 1.2 cM. of na het schaven slechts i cM.
dik is. Zij zijn 28 bij 9 cM. Hoe de stukken C en Z*, voor
den achterkant bestemd, worden vervaardigd, wordt vol-
doende aangeduid door fig. 301c.
Ue schuine kanten van het bovenste stuk kunnen worden versierd,
zooals fig. 301 dit aanwijst. Gelijke versiering kan men aanbrengen op
de schuine kanten der zijstukken.
De beide lijsten L (fig. 301) maakt men uit één
stuk. Men boort n.l. eerst de gaten G met een centrum-
boor van I cM. straal, zaagt daarna langs de hart-
lijn aü door en schaaft tot aan cd en cf bij (fig. 301 c
en e).
Voor de gaatjes in het achterstuk kan men boren van i cM. middellijn
bezigen.
De beide plankjes, voor de eiergaten bestemd, moeten
na het schaven der kopkanten, 28 cM. lang zijn. Men ver-
vaardigt ze uit I stuk, zooals uit fig. 301 ƒ blijkt. Eerst
geeft men den rechthoek 20 cM. breedte, brengt de
lijnen pq en rs aan en boort de gaten op afstanden als
aangegeven is (centrumboor 3 cM. middellijn).
Is dit geschied, dan schaaft men eerst de kopkanten
en zaagt vervolgens de beide deelen van elkander.