Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
263'
Voor plankje en lijst schaaft men eerst een rechthoek,
lang 40, breed 20.5, dik i cM., verwijdert een strook
A, maakt die 5 cM. breed en geeft het overige een
breedte van 15 cM.
Maak nu eerst de lijst in orde. Boor gaten op afstan-
den, als fig. 296 aangeeft (centrumboor 0.6), snijd
hoeken af op i cM. van den kant, snijd zoo noodig de
vellingen (zie fig. 296, afstand en vorm).
Teeken nu op het plankje B de lijnen ab en cd (fig.
296), zaag die uit en schaaf ze bij.
Maak vellingen aan vijf kanten van het bovenvlak.
Nu vervaardigt men de beide stutten.
Dezè worden geschaafd uit hout van 1.7S cM. dikte.
Zij moeten gelijkb. rechth. driehoeken vormen en wor-
den uit r stuk vervaardigd.
Men neemt daartoe een rechth. stuk hout van 1.7 cM.
dikte, 16 cM. lengte en 15.5 cM. breedte.
Men schaaft dit hout eerst nauwkeurig op lengte van
15.5, op breedte van 15 cM. en dikte van i cM.
Is dit geschied, dan neemt men ac — ab = 15 cM.
en trekt bc. Vervolgens neemt men op den tegenover-
gestelden kant de = 15 cM. zoodanig dat be = cf —
0 5 cM. is. Nu trekt men nog de lijn ef, die nu even-
wijdig aan bc loopt.
Is dit geschied, dan teekent men nog de hulplijnen
en jk, zoodanig dat ah = aj = dh — dg—6 cM. is.
Juist op het midden van de lijnen gh en jk wordt een
gelijkzijdige drieh. Imn geconstrueerd, lm = 3 cM., en
in de hoekpunten dezer driehoeken met een centrum-
boor van I cM. middellijn 3 gaten geboord.
Is dit boren afgeloopen, dan zaagt men midden tus-
schen bc en df door en schaaft tot deze lijnen zuiver bij.