Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
22
gaande gereedschappen, dit alles neemt niet weg^ dat
hij den eenigen goeden weg heeft aangewezen, waarop
men veilig voort kan gaan. Ik ben er vast van over-
tuigd, dat elke verbetering, die er nog aangebracht ^al
moeten worden in de methodiek van den houtslöjd, van
de vaste beginselen zal moeten uitgaan, die Mikkelsen
het eerst heeft toegepast, — en dat elke poging bij het
, bedenken van leergangen, waarbij men geen rekening
houdt met zijn systeem, ook wel het Deensche stelsel'
voor houtbewerking genoemd, moet mislukken.
Waarin zit bfj dit stelsel de groote kracht? I^ heb
^ het reeds gezegd. Bij hem staat de oefening bovenaan,
het voorwerp komt slechts in de tweede plaats. — Ge-
broken heeft hij geheel met dat »handvverkachtige," dat
»huisvlijtachtige," hetwelk velen vereenigbaar rekenen
met een goede methode in houtslöjd. Dit heeft heip zijn
taak gemakkelijker gemaakt.
Zich niet storende aan vooroordeelen heeft hij b. v. daar,
waar hij bij zijn eerste oefeningen als hoofdwerktuig de
zaag gebruikt, zich niet angstvallig afgevraagd, zien de
voorwerpen er wel zoo oogelijk uit, als wanneer zij met
de schaaf zijn bewerkt. Het kan hem om zoo te zeggen
niets schelen. — Als maar aan de eischen, die hij aan
deze eerstelingen stelt, goede zaagsnede, zuiver sluiten,
juiste maat, enz. wordt voldaan, dan is hij tevreden. —
Meer dan een, die in zijn geest arbeidt, heeft het
ondervonden, dat hij op deze wijze zijn doel ook beter
bereikt, dan door dadelijk schaaf en wie weet hoeveel
andere hoofdwerktuigen meer te gebruiken.
Zij, die dit laatste willen, niet omdat ze het meer
paedagogisch vinden, neen louter ter wille van het pro-
duct, moesten reeds lang hebben geleerd, dat men op