Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
248
aan vier kanten goed glad en effen, zoodanig dat de
breedte 12 en de dikte 2 cM. wordt (fig. 280).
Is dit geschied, dan vangt men aan met het schaven
der kanten dwars over de nerf [kopkanten).
Dit schaven heeft plaats op de volgende wijze: Men trekt zeer dicht
(i d 2 mM.) bij een der dwarskanten een lijn die rondom het stuk hout
loopt, en natuurlijk steeds loodrecht op de lengteribben staat, — lees
daaromtrent wat ik heb opgemerkt aangaande het omwinkelen — bl. 195.
Nu plaatst men het hout in de voortang op de wijze, als fig. 281 aan-
geeft, zet de schaaf zeer zoet, want met scherp gestelde
schaven kan men moeilijk kopschaven, daar de tegenstand
der nerven te groot is om er meer dan eenige dunne „schilfertjes'*, van
te verwijderen.
Nu vangt men aan met schaven.
Beginners maken daarbij allicht de fout, dat zij aan den uitersten kant
vezels .afstooten. (Zie fig. 282).
Dit kan voorkomen worden door den schaafbeitel niet verder te be-
wegen dan tot op ongeveer i cM. van den kant.
Nu keert men het hout om en schaaft van de tegenovergestelde zijde
aan, tot zoolang de kopkant zuiver is geschaafd, d. w. z. volkomen be-
grensd wordt door de zooevengenoêmde lijn.
Het verdient opmerking om bij het kopschaven vooral rekening te
houden met den loop der jaarringen. Men schave dus steeds in de rich-
ting der pijltjes, zooals die bij de kopkanten in fig. 283 geteekend zijn.
De schaaf wordt dus niet altijd recht over den kant, doch eenigszins in
schuine richting daarover heen bewogen.
Is de eerste kopkant geschaafd, dan omwinkelt men
het blokje ten tweeden male en wel op 12 cM. afstand
van den eersten kant en zage dicht bij de lijn op i a 2
mM. afstand het hout door. De daardoor ontstane kopkant
wordt wederom geschaafd. Zoo handele men ook met
dezelfde soort kanten van het overgebleven ^tukjehout,
met dit gevolg, dat men twee blokjes verkrijgt, die ieder
een vierkant van 12 bij 12 cM. vertoonen.