Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
247
de volgende afmetingen: 50 cM. lengte, 3 cM. breedte
en I cM. dikte. Is dit geschied, dan teekent men met
potlood zeer nauwkeurig een maatverdeeling in heele en
halve ,cM., welke men na afloop daarvan met de punt
van het mes of met den priem kerft.
OPM. Hoewel deze oefening, oppervlakkig geoordeeld, gemakkelijker is
dan vele der voora%aande, heb ik haar tot nu toe bewaard om daarbij
na zooveel voorafgaande oefeningen met volle rechte als hoogsten
eisch vooral een zuivere maat te kunnen stellen. Deze mag in dit geval nu
ook geen haarbreed verschillen van die, welke is opgegeven. Zulk een
schijnbaar meer eenvoudige arbeid is bij uitstek geschikt om zich te over-
tuigen van de meerdere of mindere bedrevenheid der leerlingen.
b. Schaven dwars over de nejf.
Daar voor deze soort schaafoefening de lengte van
den te schaven kant niet ie gefing mag zijn, omdat dit
voor onze leerlingen te veel bezwaren zoude opleveren,
mag de breedte van het te bewerken hout nu ook niet
te klein wezen.
OPM. Bij het schaven van vlakken, breeder dan de schaafbeitel, moet
de schaaf telkens meer verplaatst worden naar rechts of links, zoodanig,
dat ieder deel van de oppervlakte van de ruwe zaagvezels ontdaan worde.
Hoe men zich overtuigt, of men goed glad en vlak geschaafd heeft, is
uitvoerig beschreven op bl. 226, regel 2—7.
In het algemeen zijn deze oefeningen dus ook in dit opzicht moeilijker
dan die van het voorgaande hoofdstuk.
Vooroefejüng,
Men neme een stuk hout, vuren of grenen, van 25 cM.
lengte, 12.5 cM. breedte en 2.2 cM. dikte en schave dit