Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
nevens op 20 afzonderlijke scholen voor handenarbeid,
— in het geheel dus aan 79 scholen. Waaraan heeft
Mikkelsen dit succes te danken ? — Zeer zeker ook
aar^ omstandigheden, die elders ontbreken, zeer zeker
aan zijn ijver en onbegrensden werklust, maar m. i.
het meest daaraan^ dat hij in de toepassing der algemeen
gestelde paedagogische eischen zoo gelukkig is geslaagd.
Al ware hij niet de uitvinder van die practisch ingerichte
werkbanken, welke thans algemeen worden gebruikt, al
ware hij niet op het denkbeeld gekomen, voor de kin-
deren ^ speciale werktuigen te vervaardigen, al ware hij
niet de eerste geweest, die het slöjdonderwijs klassikaal
gaf (al. deze vragen hebben nóch Salomon, nóch de Duit-
schers, nóch de Franschen opgelost), dan nog zou zijn
wijze van arbeiden hem de eereplaats toegekend hebben
in de rij der methoden-scheppers op het gebied van de
houtbewerking. Als alle methoden, die voor den hout-
slöjd langzamerhand bedacht zijn, als bij een wedstrijd
eens aan een der zake kundige jury ter vergelijking
werden aangeboden, wij twijfelen geenszins of aan zijn
wijze van arbeiden zou de eerepal m ten deel vallen.
Reeds in het meer gemelde boekje heb ik h^t aange-
toond, Mikkelsen heeft de moeilijkheden, die zich bij de
houtbewerking voordoen, behoorlijk ontleed en daarna
geclassificeerd 1° naar de werktuigen, 2" naar de eigen-
schappen van het materiaal, 3° naar de constructie.
Nu moge men verschillen met hem in opvatting om-
trent bijzaken, men moge van meening zijn, dat hij enkele
oefeningen wat ie methodisch heeft behandeld, men moge
zelfs, gelijk de slöjdleeraar Franzèn uit Lund, het in
twijfel trekken of sommige oefeningen met volgende
werktuigen wel zwaarder zijn dan enkele met vooraf-