Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
'237
Een lezenaar.
Wat de samenstelling van dit voorwerp betreft, laat
ik de beschrijving daarvan achterwege.
De figuren 271 e. v. geven voldoende aanwijzing, hoe
die moet geschieden. De aandachtige lezer zal wel be-
' merken, dat wij hier te doen hebben met een oefening
als vele der voorafgaande. Slechts is de lezenaar een
weinig meer samengesteld.
Opm. Menigeen zal terecht vragen: Is het nu wel noodzakelijk, dat
mijn leerlingen al deze modellen maken? Het antwoord daarop kan kort
zijn. Neen, niet direct. Het gebeurt echter menigmaal, dat de arbeid
der leerlingen uiteenloopt. Wil men nu klassikaal blijven, d. w. z. tot geen
^ndere soort van oefening overgaan, voor het meerendeel der kinderen
de oefening meester is, dan is het noodzakelijk, dat de vluggere leer-
lingen na voltooiing van hun arbeid weer iets anders te doen hebben.
Daarvoor dus en ook om een soort paralleloefeningen te hebben, waar
-men verplicht is enkele leerlingen bij een volgenden cursus nog eens van
voren af aan te laten begmnen en precies hetzelfde model allicht ontmoe-
digend zou werken, is een zekere verscheidenheid van modellen zeer
gewenscht.
Wa^ ik nu slechts enkele modellen geef, meen ik gerust op de vin-
. dingrijkheid der lezers te kunnen vertrouwen, om dit getal nog met eenige
I andere te vermeerderen.
Tot de boven omschreven soort behooren ook de volgende.
, Een schieiwerktuig.
Dit voorwerp onderscheidt zich hierdoor van de vorige,
dat het nu niet enkel uit smallere latjes, maar ook uit
breedere (echter niet meer dan 3 cM.) bestaat.
Na drie of meer plankjes van 8 cM. breedte, 30.5 cM.
lengte en i cM. dikte geschaafd te hebben, maakt men daar-
van vier plankjes van 3 cM. breedte en 30 cM. lengte, en
twee van 8 cM. lengte en dezelfde breedte. Nu maakt
men drie latjes van 24 cM. lengte en 2.5 cM. breedte