Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
bij hen aan het woord geweest, wel de handwerksman.
Kleeft het Naasche stelsel de fout aan, dat het te ,veel
het karakter van de oude huisvlijt draagt, al deze buiten-
landsche methoden stellen eveneens te veel het product
op den voorgrond.
Met angstvallige bezorgdheid waken zij ervoor, dat
er ge^n oefening worde opgenomen, die uit een prac-
tisch oogpunt of ten opzichte van het handwerk door het
groote publiek zou kunnen worden veroordeeld. Aan den
eisch van het dikwijls oppervlakkig oordeelend publiek
geven zij zoozeer toe, dat de opvoedkundige zij van het
publiek vraagstuk bijna geheel uit het oog wordt ver-
loren. Ook hier te lande zijn dergelijke aspiraties niet
vreemd Het schijnt te moeten behooren tot den ontwik-
kelingsgang der leerwijzen op elk vak van onderricht,'
dat dit tijdperk eerst moet voorbij zijn, en de droeve
ervaring geleerd heeft, dat het niet gaat op die wijze,
voor men tot het inzicht komt, dat er een andere, een
meer geleidelijke weg moet worden gevolgd. De man,
die ons die richting het eerst heelt aangewezen, is Axel
Mikkelsen uit Kopenhagen geweest. In 1883 opende
hij een slöjdschool voor kinderen in een provinciestadje
in Jutland, in 1885 stichtte hij de eerste paedagogische
slöjdschool in Kopenhagen, en nog in hetzelfde jaar
werd aan de leiding van Mikkelsen het onderwijs in
handenarbeid opgedragen van de gewone lagere school
des heeren Slomann in Denemarkens iioofdstad. Hij
had succes met zijn arbeid, want op dit oogenblik
wordt het slöjdonderwijs volgens zijn inzichten gegeven
in 16 scholen voor taalonderwijs, 11 tusschenscholen,
12 dorpsscholen, 13 weeshuizen, 9 kostscholen, 3 mid-
delbare scholen, 3 scholen voor hooger onderwijs, be-