Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
231
op.m. Üp de beide kopkanten kan men in den regel het best opmerken,
of men goed vlak geschaafd heeft. Is deze overal i cM. breed, dan heeft
men den arbeid naar eisch volbracht.
Van dit plankje zage men nu de noodige latjes. Men
doet dit aldus:
Trek op beide breede zijden, evenwijdig aan een der smalle kanten
met het kruishout lijnen, die i cM. van dien kant verwijderd zijn,
(ab fig. 255). Zaag het aldus gemarkeerde latje van de plank af. Blijf
steeds eenige millimeters (2 of 3 ongeveer) van de gekraste lijn. Schaaf
het afgezaagde tot aan de gekraste lijnen bij, en gij hebt een *vier-
kant latje.
Schaaf nu den door het zagen ruw geworden kant van het restee-
rende plankje netjes haaksch en handel met het tweede latje op volmaakt
dezelfde wijze.
Komt men latjes bij zijn arbeid te kort, dan neme
men esn tweede plankje en verdeele dit wederom op
dezelfde wijze in vierkante latjes.
Opm. Deze herhaalde handelwijze is noodig om een flinke vaardigheid
te krijgen in het gebruik van winkelhaak en kruishout.
Heeft men voldoende (in dit geval lo) latjes bijeen,
dan vange men aan met de samenstelling van het voorwerp.
Eerst echter geeft men den latjes de vereischte lengte,
n. 1, 20 cM., door zuivering der kanten met het mes,
daarna legt men allen naast elkander op een rij, trekke zoo-
wel beneden als boven een lijn evenwijdig aan de breedte-
zijden (1.5 cM. van beide verwijderd), benevens een lijn
in het midden (zie fig. 256), bore met den priem kleine
niet te diepe gaten (3 in aantal) en spijkere vervolgens
met behulp van 2 Va cM. lange draadnagels de latjes op
elkander, zooals fig. 257 aangeeft. Nu is het voorwerp
gereed. Op de uitstekende punten der draadnagels kun-