Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
227
haaksch heeft geschaafd en daarna pas met den winkelhaak controleert,
of men goed heeft ge^zien.
Op het smalle vlak B volgt het tegenovergestelde
smalle vlak C. Nu eerst dient men rekening te houden
met de breedte of dikte, die men den vierkanten stok
wenscht te geven. Stel dat deze 2 cM. is. Het een-
voudigste zou nu zijn een potloodlijn Ad te trekken, die
van de ribbe aB (fig. 247) 2 cM. verwijderd is. Het
trekken van deze lijn op volkomen evenwijdigen afstand
is echter op zulk een smal vlak niet gemakkelijk.
Men bezigt daarvoor dan ook liever het kruishout
(fig. 249.^ en b).
Het kruishout bestaat uit een vierkante lat, die door een gat in een
vierkant, dik plankje gestoken is en heen en weder kan bewogen worden.
Aan het boveneinde der lat bevindt zich'een stift die ttn Vxq-s oï voor
op het hout teweeg brengt. Met behulp van een wig kan het latje zoo-
danig in het gat van het plankje vastgezet worden, dat het heen noch
weer kan. Ditzelfde kan ook en veel gemakkelijker geschieden door een
schroef (hg. 249/^).
Moet men nu een lijn trekken op 2 cM. afstand van kantlijn aB^
dan zet men het kruishout op 2 cM., d. w. z. men stelt het l^tje zoo-
danig, dat het stiftje 2 cM. boven het vierkante plankje uit komt te staan.
(In den handel bestaan kruishouten, waarop de maatverdeeling op de lat
zelf is aangebracht.)
Is dit geschied, dan neme men het kruishout ter hand en trekke de
evenwijdige lijn, drukke daartoe het vierkante blokje stevig tegen den
geschaafden kant van het hout, tegen vlak B dus, en late de stift
eenigszins losjes over de oppervlakte van vlak A loopen (fig. 250).
Beginners hebben de gewoonte juist andersom te doen. Ze drukken
te weinig op het blokje, te veel op de stift. Het gevolg daarvan is
een onregelmatige, oneffen lijn, die eerder den loop der toevallige nerven
zal volgen dan de goede evenwijdige richting.
Het goede doelmatige drukken wordt niet weinig bevorderd door de
juiste „handgreep'' of hanteering van het kruishout. Men omklemme n.l.
met de vingers der rechterhand het blokje zoodanig, dat het latje tusschen
de beide voorste vingers in zit.