Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
De eerste der schrijvers is »professeur des travaux ma-
nu^ls«, wij zouden zeggen leeraar in de vakken van
handenarbeid. In velerlei opzichten is dit een voor-
treffelijk werk, het .beste wat ik van dien aard ken, maar
de oefeningen! I Ik begrijp niet hoe men zulk een volg-
orde kan vaststellen, en ik heb mijzelven dan ook afge-
vraagd: Zouden de Fransche kinderen met een beteren
aanleg dan onze Hollandsche knapen ter wereld*komen,
.aoodat voor hen het leervak niet zoo methodisch be-
hoeft behandeld te worden f
Reeds de eerste modellen zijn zoo gekozen, dat een
jongen van * onze scholen minstens een paar jaar moet
werken, voor hij die kan maken. Bij model i, een
hbekpjankje, b. v. moeten reeds gebruikt worden de
»breede .zaag, de schaaf, toffelzaag en draaizaag, bij model
4, het handvat van een hand- of schrobzaag, het bekende
model, dezelfde werktuigen benevens de boor. Deze 4,
ziegge 4 modellen, moeten dienen om met deze werk-
tuig,en voldoende vertrouwd te worden. Nu volden
reeds dadelijk de kruisverbindingen. Men krijgt den
indruk, alsof de heele houtbewerking moet bestaan uit
zwaluwstaarten, kruisverbindingen, verzinking enz. De
modellen 5—41 hebben alleen betrekking op deze oefenin-
gen. De meest voorkomende houtverbindingen van dien
aard zijn daarin te vinden. Het zijn louter vooroefeningen.
Nu volgt het lijmen en het politoeren, en de beschrijving
der modellen voor den houtslöjd is afgeloopen; immers
de volgende bladzijden zijn gewijd aan het houtdraaien,
het bewerken van ijzer enz.
Wat is de groote fout der Duitschers zoowel als der
Franschen? Naar mijn meening deze. — Nietdepaeda-
goog is bij de samenstelling der modellenreeks voldoende