Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
225
^ Drukt men nu te veel op het hieltje en minder op de toot, dan wipt
de schaaf van voren op en de schaafbeitel snijdt te diep in het voorste
deel van het hout, waardoor een soort holten ontstaan, die schaden aan
de gladfieid of'effenheid van het vlak (fig. 242 — h).
Bereikt de schaaft het midden van het hout, dan vindt zij pas eerst
den voldoenden steun, om dezen aan het einde wederom gedeeltelijk
te verliezen en daardoor te duikelen, maar tevens een dikkere krul te
« «
verwijderen, dan in het midden het geval kon zijn.
t
Het gevolg van dit alles is^ de convexe vorm (fig. 242 — v), die des te
sterker gebogen wordt, hoe meer streken men met de schaaf doet.
Schaaft men aan den kant van een plank, dan loopt men wederom
gevaar een fout te begaan.
Immers het kan gebeuren, dat de schaaf in dit geval wederom niet
geheel op de plank rust, en neiging heeft tot kantelen, wat ten gevolge
heeft, dat slechts de krullen of spaanders aan den kant te sterk worden
afgenomen. , *
Deze fout is oorzaak, dat ook in de breecfte de plank een bollen vorm
aanneemt, (zie fig. 243).
Hoe kan men nu deze fouten voorkomen?
Eenvoudig door de schaaf steeds in horizontalen stand tt leeren hanteeren.
Hoe men dezen stand het gemakkelijkst kan aanleeren ?
Door eerst sterker op de toot, te drukken dan op het hieltje, tot zoolang
de zool der schaaf voor meer dan gedeelte op het hout ligt.
Verzuimt men dit, dan ontstaan de meer genoemde holten.
Is men op het midden van het te schaven hout gekomen, dan heeft het
schaafblok genoegzamen steun om horizontaal te blijven.
Nu drukke men niet langer op de toot, maar meer op het hieltje; daar-
door voorkomt men het duikelen van het blok, als men de voorzijde
nadert.
Om verzekerd te zijn, dat het schaven steeds op de juiste wijze geschiedt,
late men onder het werk den benedenarm van de rechterhand een weinig
zakken. Om hetzelfde eftect te verkrijgen, zegt men den beginners ook
wel eens: Stelt u voor, dat gij met de schaaf een holte moest mak^n,
welke drukking zoudt ge dan uitoefenen?. Of ook wel: Denkt er om, waar
gij bij het voorste gedeelte van het te schaven hout zijt genaderd, de
schaaf eeoigszins op te tillen.
Waar ik op- deze wijze eenigszins getracht hebt den aanvanger de
noodige wenken te geven, hoe de schaaf moet worden gehanteerd, daar
. zal men zeker te gelijkertijd nooit vergeten, dat ook in deze de practische
ervaring de beste leermeesteres is.
15