Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
224
{zie fig. 240) naar de oppervlakte en dus niet dieper dan de schaafsnede, die
evenwijdig aan de oppervlakte zijn weg vervolgt en alzoo alle oneffen-
heden, door de spleet veroorzaakt, wegneemt, omdat zij steeds blijft be-
neden de spleet of scheur.
• Men kan gewoonlijk op het gevoel af bepalen, hoe de draad loopt.
Men behoeft daartoe slechts met de hand over de ruwe oppervlakte van
het hout te strijken.
De richting, waarbij men den minsten tegenstand ondervindt, is de
richting van den draad of „met deze mede."
Strijkt men de hand in de richting „tegen den draad in'', dan voelt
dit veel ruwer en grover aan dan ,,met den draad mede."
Hebben nu alle leerlingen hun hout op voldoende
wijze geplaatst, dan toone men, hoe de houding, de stand
des lichaams bij het schaven moet zijn en late gedurende
ruimen tijd op maat schaven. Op het kommando i wordt
de schaaf vooruit bewogen, op kommando 2 wederom in
positie gelegd, d. w. z. het voorste deel der schaaf wordt
een cM. of 4 over den voorkant van het hout gelegd, de
vouw van den beitel i cM. vóór den houtrand (zie fig. 241).
Weer wordt gekommandeerd i, en weer worden met
in achtneming van de houding des lichaams, vooral van
het bovenlijf, de armen vooruitgebracht en een flinke
gelijke krul van het hout verwijderd.
* Waarin zit de kunst van het schaven eigenlijk? Eenvoudig in de juiste
wijze van drukking uitoefenen op de toot, zoowel als op het hieltje, d. w. z.
in het handhaven der horizontale houding van het werktuig.
Drie fouten worden gewoonlijk in den regel door beginnenden gemaakt.
Of men drukt te sterk op het hieltje óf op de toot, óf, waar men aan
den kant van het hout schaaft, houdt men de schaaf niet horizontaal
genoeg. In alle drie gevallen geeft dit aanleiding tot het ontstaan van
een convex vlak.
Om het groote gewicht daarvan, dat men zich rekenschap leert geven van
hetgeen men doet of nalaat, zij de oorzaak der fouten hier nader omschreven.
Bij het begin van het schaven, als de helft van het blok slechts op het
hout ligt, is n. 1. de andere helft zonder steun.