Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
222'
Iemand, die in alle opzichten goed kan schaven, is
een heel eind heen, zooals men het weieens noemt, ja
heeft het grootste deel der technische moeilijkheden
overwonnen.
Daaruit volgt natuurlijk, dat men bij de keuze der
oefeningen op nauwgezette wijze rekening moet houden
met de op elkander volgende technische bezwaren,
zoodat deze zoo geleidelijk mogelijk op elkander volgen.
Bij den houtarbeid zijn de afmetingen onzer modellen
nimmer te groot. Daardoor kunnen wij ons bij voorkeur
bij onze eerste schaafoefeningen ook steeds van de korte
blokschaaf bedienen.
Nu leert de ervaring, dat in de eerste plaats het
schaven in de richting der nerven gemakkelijker is dan
dwars daarover, zoogenaamd kopschaven, dat dit in
het algemeen weer gemakkelijker is dan het schaven
diagonaalsgewijze, dus schuin over de nerven.
Maar ook het schaven in de richting der nerven kan
nog in enkele onderafdeelingen worden verdeeld. Zoo
is het b. v. niet hetzelfde, met welke afmetingen men
daarbij aanvangt.
De ervaring leert, dat zulk een vlak het ge-
rn akkel ij kst volkomen vlak wordt ge-
schaafd, hetwelk de lengte der schaaf
1.5 ä 2 maal overtreft, ,en welks breedte
minder bedraagt dan de breedte van den
schaafbeitel.
Hiermede rekening houdende, volgt daaruit gemakke-
lijk de volgorde der oefeningen.
Ik zal deze niet verder omschrijven. In den aard
der oefeningen, welke ik hierna geef, ligt opgesloten,
wat bedoeld wordt.