Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
219'
het gebrek verholpen moeten worden (zie fig. 235).
Met een enkel woord dien ik nog te vermelden, wat
er bij het houten gedeelte der blokschaaf valt op te
merken.
De gewone blokschaven, zooals onze timmerlieden die
gebruiken, zijn voor ons doel niet geschikt, minder althans
dan die, welke algemeen in Duitschland en elders wor-
den gebezigd. De laatste zijn namelijk van voren voor-
zien van een handvat, toot genaamd, (zie fig. 228 t).
De linkerhand omvat deze toot bij het schaven, en men
legt de rechterhand achter den schaafbeitel, zoodanig
dat de duim zich aan de eene, de overige vingers zich
aan de andere zijde bevinden. Werklieden met vereelte
handen kunnen de drukking door de kanten van den
schaafbeitel op de hand uitgeoefend, wel weerstaan.
Onze kinderen daarentegen en in het algemeen lieden,
wier handen niet vereelt zijn, zouden op die plaats blaren
krijgen, vooral bij lang achtereen schaven.
Om deze redenen heeft de heer Mikkelsen achter op
de schaaf een handvatsel voor de rechterhand aange-
bracht, »hieltje" genoemd. Dit hieltje is met drie
schroeven op het bovenvlak van het blok bevestigd en heeft
een ronden vorm, zoodat de hand daarom heen past,
terwijl deze zelfde vorm ook om gelijke redenen aan
den achterkant van het blok gegeven is, natuurlijk
slechts voor zoover de hand kan of behoeft te reiken.
Hiermede eindig ik deze beschrijving van het werk-
tuig, na nog even de opmerking te hebben gemaakt, dat
het slaan op de spie en het achtereind der schaaf zoo
min mogelijk met den ijzeren hamer moet geschieden.
Beter is het daarvoor den houten hamer te bezigen.
Deze houten hamer kan steeds gebezigd worden, waar