Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
zooveel gapingen laat, en men zoo spoedig tot zulke
moeilijke bewerkingen zijn toevlucht neemt, dat deze zeker
in methodisch opzicht beneden die van Näas staat.
,Hoewel in mindere mate is dit ook het geval met de
Methode voor houtbewerking der Leipziger Schulwerk-
statt. Ook hier is niet de paedagoog, maar de hand-
werker nog te veel aan het woord.
Jammer is dit zeker voor onze oostelijke naburen, die
ten opzichte der omschrijving van de juiste paedogogi-
sche begrippen zulke groote verdiensten hebben, die
met zulk een juistheid en op zoo heldere wijze hebben
aangetoond, waarom in opvoedkundigen zin de handen-
arbeid alle aanbeveling verdient 1 Denken wij slechts
aan den ijverigen en bekwamen Dr. Woldemar Götze,
om meer anderen niet te noemen!
Wat is in het algemeen de fout der Duitsche metho-
den voor houtbewerking: In plaats van behoorlijken tijd
te besteden aan de allereenvoudigste oefeningen, neemt
men soms verbazende sprongen. De moeilijke hout-
verbindingen als het zinken en zwaluwstaarten komen
veel te spoedig voor. Maar daardoor kan zulk een
methode niet goed zijn, want het kind is geen tijd ge-
gund de gronden goed meester te worden, die verrich-
tingen aan te leeren, welke noodzakelijk zijn om later
moeilijker werk met vrucht te volbrengen.
Gaat de arbeid boven de krachten van het kind, dan
kent men de gevolgen. Men stelle dus zulk een moei-
lijken arbeid liever tot later uit. Bij de Franschen ziet
men een dergelijk verschijnsel. Ik heb hier voor mij
liggen een der vele werken, welke in Frankrijk op dit
gebied zijn verschenen. Het is getiteld : Cours normal
des Travaux Manuels par M. M. Daujat en G. Dumont.