Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
215'
Daar ik voor onze scholen, in het eerst althans, vooral
ook uit een economisch oogpunt, het gebruik van een
enkele soort schaaf voorsta, en de ervaring mij leert,
dat de dubbele blokschaaf voor ons doel het meest geschikt
is, zal ik mij bij de verdere beschrijving tot deze blijven
bepalen, wat te meer te verdedigen is, dewijl de meeste
opmerkingen, die ik zal maken, ook gelden voor
de enkele blokschaaf.
Terwijl de schaafbeitel, althans aan den onderkant,
waar de vouw zit, van goed staal moet zijn, is de keer-
beitel steeds van ijzer.
De keerbeitel k moet op den schaafbeitel worden ge-
schroefd, zoodanig, dat de gebogen scherpe kant s (fig.
230«) naar gelang en om redenen straks te vermelden,
i of meer mM. boven de vouw uitsteekt.
Om de schroef sch (fig. 2.10b) voldoende speling te
laten, is in den schaafbeitel (fig. 230^) een langwerpig,
rechthoekig gat aangebracht, dat van boven in een ronde
opening eindigt (zie de figuren 210b en 230f).
Deze opening dient natuurlijk om den schroef knop
sch door te laten, terwijl het langwerpige gat zoo smal
is, dat deze er niet door heen kan schuiven.
Dat de onderkant van den keerbeitel gebogen is, ge-
schiedt o. m. ook om dezen des te beter op den schaaf-
beitel te kunnen vastschroeven.
De onderlinge verwijdering der beitels geschiedt met
het oog op het slijpen van den schaafbeitel en om nog
andere redenen.
Wil men nu de schaaf. »stellen«, d. w. z. voor het
gebruik gereed maken, dan legt men den dubbelen beitel
op zijn plaats, d. i. tegen den wand a van het wigvor-
mige gat, dat in het midden nog van een smalle uit-