Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
212
ik als eerst te gebruiken schaaf, de korte schaaf of blok-
schaaf. De ervaring leert, dat juist door haar geringere
afmetingen dit werktuig gemakkelijker dan de langere
soort door de kinderen kan worden gehanteerd.
Nu is het wel waar, dat men eenigszins langere kanten
en vlakken veel zuiverder met de langere soort schaven
kan effenen of »rijen" dan met de korte, maar aange-
zien bij onzen houtslöjd de meerdere of min-
dere technische moeilijkheid, die de oefenin-
gen opleveren, den grondslag van een leergang
bij de houtbewerking moet uitmaken, en niet
gelijk bij het ambacht en de huisvlijt het ge-
val is, het voorwerp, het resultaat, het hoofd-
doel moet zijn, volgt daaruit, dat men slechts
die voorwerpen of modellen ter vervaardiging
moet kiezen, wier afmetingen zoodanig zijn,
dat ze gemakkelijk met de blokschaaf kunnen
worden bewerkt. Om dezelfde redenen dus,
waarom ik het verkeerd acht, kinderen span-
zagen van te groote afmetingen in handen te
geven, vind ik het ook beter in het eerst dus
de blokschaaf te gebruiken.
Maar er is meer. De blokschaaf, die ik straks nader
zal omschrijven, kan gemakkelijk door zijn hoorn en
hieltje, die erop zijn aangebracht, worden vastgehou-
den; bij voorlooper en rijschaaf is dit minder gemak-
kelijk. De linkerhand, of liever die hand, welke vóór
den schaafbeitel geplaatst is, neemt bij deze laatste soort
een houding aan, waaraan zij nu wel langzamerhand kan
wennen, maar die toch in het eerst voor ongeoefenden
verre van gemakkelijk is, lang zoo gemakkelijk althans
niet als het omvatten van den hoorn op de blokschaaf.