Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
m

17verdiensten, Hij is de oorzaa
kwam op het gebied van den handenarl5wd»,_^or
voorbeeld aangemoedigd, zette men zich in Duitse
Frankrijk, België, Denemarken, Amerika, Oostenrijk,
kortom overal aan het werk, d. w. z. men trachtte methode
te brengen in de oefeningen voor den houtarbeid.
Gelijk het meer gaat met voorloopers en ijveraars,
theoretisch zijn ze uitstekend, in de praktijk falen zij
weieens. Aan deze laatste omstandigheid moet o. a.
worden toegeschreven, dat de methode van Salomon
niet overal ingang vond.
. Noch in Frankrijk, noch in Duitschland vond deze
bijval en in ons vaderland heeft op een enkele uitzon-
dering na de praktische »handenarbeider« zich eveneens
daartegen verklaard.
Wel mag niet worden ontkend, dat S. niet alle werk-
tuigen op eenmaal in gebruik laat nemen, dat er wel
degelijk bij hem van een zekere methodische volgorde
der oefeningen sprake is, maar deze is niet streng ge-
noeg gehandhaafd. Het mes speelt in zijn arbeid een
te groote rol, vijl en schuurpapier worden te spoedig
ter hand genomen.
Daarbij is bij hem een bijna totaal gemis aan spijker-
oefeningen, ook komen niet alle werktuigen genoegzaam
tot hun recht.
In Duitschland bestaan verschillende methoden op het
gebied van de houtbewerking.
Zoo heeft men daar de leerwijze der Osnabrücker-
school, een der oudste inrichtingen voor handenarbeid.
Zij onderscheidt zich door een gewijzigd, zeer sterk ge-
wijzigd Naas' karakter, de leerwijze van Müller en Ful-
graf, waarin de opeenvolging der verschillende oefeningen
'nTeö^ieven^^
id^oor