Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
205 '
in acht, ^ drukt met de hand, die den knop vasthoudt
daarop, en draait met de andere den booromslag rond,
steeds in de richting, welke fig. 2ig aangeeft.
Men hoiule de boor steeds in loodrechten stand, anders wordt het gat
scheef of zéér onregelmatig, drukke wel op den knop, doch niet te sterk,
vooral in het eerst niet, en dan nog alleen, als men zich overtuigd heeft,
dat de voorsnijder overal in het hout'een diepe snede maakt. Is dit laatste
het geval dan kan men iets meer drukking uitoefenen.
. Die een fraai gat wil boren, mag echter nooit te sterk
drukken.
Wat geschiedt er eigenlijk bij het boren? Eenvoudig
dit. De voorsnijder snijdt het hout op den cirkel door,
en het beitelvormige mes verwijdert het hout tusschen den
cirkel en het middelpunt, dat door de drukking der
stift steeds dieper zinkt.
OPM. Het is verkeerd om in eens het gat door te boren. — Doet
men zulks, dan loopt men gevaar, dat het hout aan den onder-
kant van het gat vezelt of splijt, vooral als men het op een plankje
van zacht hout heeft geplaatst. Alleen als het hout na het boren moet
worden geschaafd, is het minder gevaarlijk het gat in eens door te boren.
Beter is het echter in ieder geval een andere methode toe te passen.
Zij bestaat hierin:
Als men eenigen tijd geboord heeft, overtuige men zich, of de slift of
punt ook aan den anderen kant te voorschijn komt. ^s dit het geval, dan keere
men het hout om, plaatse de boorstift in het ontstane gat en bore nu
opnieuw, tot al het hout verwijderd is. In den regel blijft het laatste
cilindervormige stukje hout aan de stift zitten en wordt met deze uit het
gat verwijderd. Daar de voorsnijder steeds dieper in het hout doordringt
dan het mes, zal dit stukje hout den vorm hebben van een knoop
(fig. 220)
Opm. 2. Ik acht het niet overbodig, er nogmaals op te wijzen, da^
het boren steeds in loodrechten stand moet geschieden. Verzuimt men dit,
dnn loopt men niet alleen gevaar een scheef gat te verkrijgen, maar
bovendien door een scheeve houding van de boor werken voor-snijder en
mes slechts aan ' eene zijde, en het gevolg daarvan is, dat een gedeelte