Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
204
buiks zich bevindt, en die toch ook het nadeelige van
een andere plaatsing inzien, hebben de drukking op de
borst zoeken te verdeelen'over een grooter oppervlak,
dan de knop van den booromslag aanbiedt.
Ze hebben in plaats van den kleineren, ronden knop
een ovale, eenigszins holle schijf genomen.
Eenige jaren geleden heb ik een booromslag met
zulk een toestel uit Naas laten komen, (zie fig. 217)
Of ze daar heden ten dage nog gebruikt worden, is
mij niet bekend, wel weet ik, dat de heer Salomon in'
Teachers» handbook of slöjd «de» kinhouding «voorschrijft,
een houding, die nu wel niet zoo nadeelig zal zijn voor
hart, longen en maag als de vroeger reeds afgekeurde,
maar die dit toch zal worden, als men bij het boren te
veel moet voorover staan en de knop des booromslags '•
niet juist reikt tot aan de kin, in welk geval het
lichaam niet gekromd behoeft te zijn. Van alle gevallen
prefereer ik het meest de in fig. 214 afgebeelde.
De heer Mikkelsen vindt die ook het beste, d. w. z. voor
meer volwassenen, terwijl hij de positie (fig. 215) vooral
om vroeger vermelde redenen voor kinderen aanbeveelt. .
Hij plaatst dan den knop tusschen het linker- of
rechterheupbeen en wisselt telkens van stand, i)
Gaan wij na deze beschouwing over tot de verklaring van.
De wijze, waarop het horen plaats heeft.
Bij het boren zet men eerst het boorijzer in het gat
van den omslag, draait de schroef aan, stelt de punt a
(fig. 218) op de plaats, waar men het gat wil aanbren-
gen, neemt den boven omschreven, juisten lichaamsstand ■
l) Slöjd danois, page 22, veriilaring van PI. XV C.