Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
200
deloos stukje hout laat rusten, en de bovengenoemde driehoekige stukken
verwijderde. Men zorge er voor dit slechts bij gedeelten te doen. Wie
in eens te groote stukken wil wegsnijden, ondervindt te veel weerstand
en verkrijgt daardoor in den regel geen gunstige resultaten. — Deze
opmerking geldt natuurlijk vooral, hoe meer men de lijnen al, bl
enz. nadert.
OPM. Men zorge er voor, dat de schuine vlakken zuiver zijn gesneden,
d. w. z. geen bochten vertoonen, als fig. 210 aangeeft.
Nu volgt het aanbrengen der insnijdingen. Voormen
daartoe overgaat, trekke men eerst op de beide breede
zijvlakken de schuine lijnen gn^ fn, ho en ko, zoodanig
dat CU en of i cM. bedragen.
Is dit geschied, dan vange men, met het snijden aan.
Het aanbrengen van insnijdingen (kerven op den kant) moet steeds zoo
geschieden, dat de lijnen 1111" en 00' volkomen op hun plaats blijven. Om
dit gemakkelijk te doen, make men op de lijnen ee' ff met het mes een
paar diepe sneden loodrecht in het hout. Nu verwijdert men aan weers-
kanten daarvan het overtollige hout (zie fig. 209), steeds snijdende in de
richting der pijltjes. Omdat de insnijding ee natuurlijk niet diep ge-
noeg geweest is, herhale men haar, verwijdere wederom het hout aan de
kanten daarvan. Dit wordt zoolang voortgezet, tot de geheele kerf vol-
komen tot stand gekomen is, d. w. z. tot de lijnen f/;, enz. bereikt zijn.
Toepassing,
Een bloempotspade.
Men teekent op een rechth. stuk hout, 18 cM. lang
en 5 cM. breed, (zie fig'. 211, denk om de aangegeven
afmetingen), zaagt langs den "omtrek abcdefgh, 2 mM.
daarvan verwijderd, het voorwerp uit en "snijdt den om-
trek zuiver bij.
OPM, Het teekenen van dergelijke voorwerpen geschiedt, in den eqrsten tijd
althans, het best in ruiten, d. w. z. men teekent hier een rechthoek 16 cM.
lang en 4 cM. breed en verdeelt dien dan in ruitjes van i cM^.^