Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
196
♦wogen, is de duim aan de tegenovergestelde zijde geplaatst. Op deze
wijze worden eerst tot aan de potloodstreep de vier ribben verwijderd.
Nu vertoont de kopkant een eenigszins gebogen vlak, dat op dezelfde
wijze al „scherende" met het mes verwijderd wordt, zoolang tot het vlak
goed effen is.
OPM. 1. Beginners maken dikwijls de fout het mes te diep in het'hout
te zetten, en willen blijkbaar direct te veel hout in eens verwijderen. Dit is
daarom verkeerd, dewijl ze in dit geval te veel weerstand der houtdeelen
moeten overwinnen.
Men werkt het best met het mes, als men dit zoo vlak mogehik houdt,
d. w. z. ols de vlakke kant van het lemmet langs het te ,snijden hout
strijkt. Vooral bij het snijden van het hout dwars over de nerven geldt
deze opmerking, omdat, gelijk ik reeds opmerkte, de weerstand der hout-
deelen dan zooveel grooter is.
OPM. 2. Sommige beoefenaars van den houtslöjd verwijderen de bolle
oppervlakte van den kopkant door het plankje met den smallen kant op
een waardeloos stukje hout te leggen en dan het mes bij wijze van beitel
te gebruiken. Deze wijze von snijden is dan alleen aan te bevelen,
als het plankje wat breed is. Dit heb ik reeds vroeger aangetoond.
Het spreekt van zei ven, dat de duim der rechterhand in dat geval
geen bijzonderen dienst presteert.
OPM. 3. Ik herhaal het nog eens: Men zorge bij het snijden, wan-
neer het mes zich steeds in de richting van den duim beweegt, dat
deze laatste zich altijd beneden den rand van den kopkant bevindt.
Verzuimt men dit, dan loopt men kans zich den duim te verwonden.
Het snijden, zooeven omschreven, zou men om den
bijzonderen dienst, dien de duim biedt, het best mèt
den naam van dttimsnede kunnen bestempelen.
Toepassing der beide vooroefeidngen.
»Ee7i messenlegger*
Maak op de boven omschreven wijze een plankje van
3 cM. breed, i) Omwinkel het op afstanden, resp. van
i) Is de vooroefening goed gelukt, dan kan men het verkregen resultaat
zeer goed voor dit doel gebruiken.