Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
i6
oorzaakt werd door de omstandigheid, dat men nog
niet den weg gevonden had om de verschillende moei-
lijkheden naar haar aard te klassificeeren. Als men de
pogingen van enkele handwerkslieden, de eerste leer-
meesters van de slöjdonderwijzers in Frankrijk, Duitsch-
land en elders, als men zelfs het »tischlen" van Clau-
son Kaas uitzondert, dan was er van een geregelde
methode voor de houtbewerking geen sprake.
Men liet wel zoowat het enkelvoudige aan het meer
samengestelde voorafgaan, maar van een geregeld ach-
tereen in gebruik nemen van werktuigen was weinig of
geen sprake. Men dacht er niet aan, dat niet ieder
werktuig even gemakkelijk te hanteeren was, en er
ook klimax moet bestaan in de oefening met ieder stuk
gereedschap.
De houtslöjd droeg geheel het karakter van huisvlijt.
De handwerkman, die de methode aangaf, dacht slechts
aan het product en verwarde de houtbewerking onzer
knapen telkenmale met zijn ambacht.
Voor zoover mij bekend is, zijn O. Salomon te Naas en
Palmgren te Stockholm de eersten geweest, die getracht
hebben de leerstof beter te ordenen. Den eerste vooral
komt de eer toe sterk voor de beoefening van den hout-
slöjd te hebben geijverd. Hij was het, die op duidelijke
wijze heeft uiteengezet, welke voordeelen de beoefening
van dezen laatste oplevert. Al gaat men nu niet mede
met hem, waar het zijn praktijk betreft, al laat het zich
bewijzen, dat deze dikwijls in strijd is met zijn theo-
rieën i), de billijkheid eischt de erkenning zijner groote
i) Zie het bovenvermelde boekje, waar uitvoerig uiteengezet is, waarom
ik de slöjdmethode van Dr. O. Salomon minder geschikt acht voor onze
scholen yoor handenarbeid. S.