Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
195
goeden haakschen kant verkregen heeft, dan kan men de
tweede lengtezijde op gelijke wijze behandelen, (fig. 201)
OPM. I. Voor men tol het snijden overgaat, maakt men evenals vroe-
ger de leerlingen attent op den loop der nerven van het hout. Men late
het hun zien, hoe verkeerd het is tegen den draad in te snijden. Alzoo
steeds snijden in de richting der nerven!
OPM. 2. Bij het bepalen, of een gesneden kant al dan niet haaksch op het
vlak staat, drukke men het korte eind van den winkelhaak stevig tegen het
vlak van het hout. Past nu het langere eind over de geheele lengte van
den kant volkomen op het hout, d. w. z. laat het nóch aan de eene zijde,
nóch aan de andere een opening zien, dan is de kant haaksch.
De iiguren 202 a, b en c verduidelijken de bedoehng en laten zoowel
een goeden haakschen als niet haaksche kanten zien.
b. Oefening in het snijden dwars over dc nen^en,
Vooroefening 2.
Het zooeven bewerkte plakje wordt ter hand genomen
en op 2 cM. afstand van beide kanten oinwitikeld.
Dit omwinkelen geschiedt op de volgende wijze. Men trekt op den
bepaalden afstand op een der breede vlakken een lijn a/> (fig. 203) door
middel van den winkelhaak, zoodat deze lijn loodrecht komt te staan op
de beide lengtezijden. Men verlengt .deze lijn op de beide smalle kanten
eveneens door middel van den winkelhaak en vereenigt eindelijk aan
de achterzijde de uiteinden dezer laatste lijnen door een vierde lijn.
Het spreekt van zeiven, dat men hierbij slechts de hulp van een liniaal
behoeft.
Is dit geschied, dan verwijdert men het hout tot
aan de potloodstreep.
Dit heeft aldus plaats: Men neemt het stukje hout in de linkerhand en
verwijdert steeds snijdende van de kanten af naar het midden van het
te effenen kopeind, het mes in schuine richting houdende, alles wat boven
de potloodlijnen uitsteekt. (Zie houding van het mes fig. 204)
Terwijl dit door de vingers der rechterhand wordt omklemd en be-