Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
86
arbeiden. Immers de kracht wordt nu uitgeoefend van
twee zijden. Het te snijden stuk hout rust in de voor-
tang, ligt dus vast. Toch kan het haalmes niet in elk
geval worden gebezigd, waar men met meer succes het
gewone mes gebruikt.
In het algemeen kan het haalmes het best gebruikt warden,
waar het kanten geldt, die een zekere lengtegrens overschrij-
den, terwijl het gewone mes beter past voor kortere afstanden.
Daar nu het gebruik van het mes tot het snijden van
hout dwars over de nerven en voor vele diagonaalsneden
van zekere lengte, b. v. beneden de 4 cM.. in het alge-
meen niet is aan te bevelen, volgt daaruit, dat voor het
snijden van het hout dwars over de nerven of schuin
daarover het gewone mes steeds moet gebruikt worden.
Om nu slechts één werktuig te hebben, dat men beur-
telings als gewoon en als haalmes kan gebruiken, is het
volgende werktuig te verkiezen.
Men laat aan de punt van het gewone Zweedsche
mes een knop of handvat maken fzie fig. 177). Dit
werktuig kan nu den boven omschreven tweeledigen
dienst verrichten. De heer Mikkelsen heeft deze messen
het eerst laten ver-vaardigen.
Over den lichaamsstand bij den mesarbeid.
Het spreekt van zeiven, dat men dezen arbeid niet
zittende, maar staande moet verrichten. Het lichaam
blijve bij het gebruik van het gewone mes steeds recht,
het hoofd licht voorover gebogen, de voeten eenigszins
van elkander verwijderd, de beenen naar buiten gericht.
Zooals straks nader omschreven zal worden, kan men
den mesarbeid gevoegelijk verdeden in: