Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
De Methode.
Werden in het vorige hoofdstuk de voornaamste voor-
deelen van den handenarbeid opgeSbmd, om dezen te
bereiken, moet men ernstig denken aan den weg, dien
men bij zijn onderwijs moet inslaan.
Geschiedenis der methoden.
Evenals andere deelen van den handenarbeid heeft
ook de houtbewerking haar afzonderlijke geschiedenis.
Het spreekt van zeiven, dat hiermede bedoeld wordt :
In den loop der jaren heeft men op verschillende wijzen
getracht de vraag op te lossen, hoe kunnen wij de
kinderen het best de houtbewerking Ie,eren, welke oefe-
ningen moeten wij ze achtereenvolgens geven, welke
werktuigen worden daarbij achtereenvolgens gebruikt enz.
In het eerst werd het figuurzagen een- eereplaats toe-
gekend. Dat deden allen, zoowel Salomon, als Clauson
Kaas en anderen. De eigenlijke houtbewerking was
daardoor naar den achtergrond gedrongen. Wel kwam
deze laatste voor op het programma der huisvlijtscholen,
in het buitenland wel te verstaan, het figuurzagen maakte
echter de voornaamste bezigheid uit.
Daarin kwam allengs verandering. Men zag lang-
zamerhand in, dat de voordeelen, die men met de figuur-
zagerij wilde bereiken, zeer illusoir waren, dat dezen
arbeid zelfs vele nadeelen aankleefden, en dat het werken
aan de schaafbank, d. i. de eigenlijke houtbewerking
veel beter was.
Dat men zulks niet dadelijk inzag, werd veroorzaakt
door de omstandigheid, dat men deze laatste als te
moeilijk voor kinderen beschouwde, wat wederom ver-