Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
183
gebruik van dit werktuig vooral daarom, dewijl er in
zijn oog geen eenvoudiger en geschikter werktuig kan
worden gevonden, dat hem instaat stelt de verschillende
ronde en gebogen vormen aan zijn modellen te geven,
die hij uit een esthetisch oogpunt daaraan steeds geven
wil. Wie de geschiedenis zijner modellenserie kent, zal
het niet bevreemden, dat, waar deze grootendeels zijn
ontleend aan den vroeger door hem beoefend geworden
en bij hem te lande nog steeds populairen huisslöjd, en
het hem nooit gelukt is, zich daarvan volkomen los te
maken, hij het mes in hooge eere moet houden. Zonder
het mes geen Naasserie, want de meeste modellen,
vooral de eerste, kunnen zonder behulp van het mes
niet worden vervaardigd.
Welke meening ik voorsta ? Ze is deze! Mij komt het
voor, dat men het mes op onze scholen voor handen-
arbeid niet mag laten ontbreken, en wel :
r. Omdat het aanleiding geeft tot zeer nuttige
oefening der hand- en vingerspieren en alzoo bijdraagt
tot alzijdige oefening der hand,
2Omdat men moeilijk een werktuig zal kunnen vinden,
waarmede de noodzakelijke versiering van vlakken en
kanten beter kan geschieden, in den eersten tijd althans.
Kan het mes een gevaarlijk werktuig worden in de
hand van een ongeoefende, gevaarlijker is als zoo-
danig in den eersten tijd de beitel en veel
lastiger in het eerst het gebruik daarvan.
3 . Vormt het gebruik van het mes daarom juist een
overgangsoefening tot het later gebruik van den beitel.
4 . Omdat het mes een werktuig is, dat onder ieders
bereik valt en vooral ten platten lande voor de landbouw-
bevolking van groote waarde is en nog meer kan worden.