Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
82
bruik van het mes ontr^LdQU, omdat hetgecji Nederlandsck
-werktuig is. Van alle gronden is deze zeker wel de
zwakste.
Men geeft door zulk een redeneering blijk van zekere
bekrompenheid in opvatting omtrent het doel van den
handenarbeid. Immers men vraagt dan niet langer: Is de
oefening met het werktuig nuttig of practisch uitvoer-
baar, maar maakt de keuze der werktuigen afhan-
kelijk van de zeer toevallige omstandigheid, of het al dan
niet in het vaderland gebruikt wordt, en maakt het slöjdon-
derwijs ondergeschikt aan het ambachtsonderwijs, als zou
het alleen als een voorbereiding tot dit laatste mogen
worden beschouwd. Daarenboven, de industrie van het
buitenland levert telkens meerdere en betere werktuigen
en het internationaal verkeer is de oorzaak, dat die cok
hier te lande wel bekend worden. Geen ambachtsman,
of hij moet wel zeer sterk conservatieve neigingen
hebben, is zoo dwaas zich angstvallig de vraag te
stellen, of hij wel nationaal blijft, wanneer hij zich b. v.
een Amerikaansche schaaf aanschaft, die hem den arbeid
vergemakkelijkt.
Deze »nationalen» onder de voorstanders van den
handenarbeid worden het best en het meest afdoende
beantwoord, door de vraag: Is het gebruik van het mes
nuttig en uitvoerbaar, is het niet te moeilijk ? Welnu, is
dit alles het geval, tracht dan het mes tot den rang van
een Nederlandsch werktuig te verheffen, draag er toe
bij, dat het weldra een Nederlandsch werktuig worde.
Het mag als bekend verondersteld worden, dat het
mes in het stelsel van den heer Salomon een groote
rol speelt. De leider der Naasche cursussen is voor het