Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
i8r
voorstanders van den handenarbeid voor bezwaren tegen
het gebruik van het mes hebben, en geven wij daarom
het woord aan den meest bekenden onder hen n.l.
Dr Otto Janke.
»Het meest gewichtige werktuig, dat vooral bij lich-
»teren arbeid in ruime mate in gebruik genomen wordt,
> is zeker het mes, een gevaarlijk werktuig in de onge-
»oefende hand. Nauwelijks bij eenig ander werktuig is
>het zoo moeilijk, een gezonde, esthetische lichaams-
»houding te verkrijgen als juist bij dit, wat zeker wel
> veroorzaakt wordt door de omstandigheid, dat de ge-
»heele arbeid zich alleen tot de hand bepaalt, terwijl
>het overige lichaam meer of minder in rust is. <
Vandaar dan ook, dat enkele beoefenaars van den
handenarbeid het noodzakelijk achten, den mesarbeid af
te wisselen met gymnastische vooroefeningen, zooals
b. v. te Naas en in Kopenhagen geschiedt.
Enkele anderen zijn tegen het gebruik van het mes,
omdat zij tegen het veelvuldig gebruik van het schuur-
papier zijn. Ze redeneeren aldus : Daar men met het
mes onmogelijk juist en zuiver kan arbeiden, is het
noodzakelijk, dat eerst de vijl en daarna het schuur-
papier de door het mes ontstane oneffenheden verwijdert.
Het voorwerp toch moet een schoon aanzien hebben.
Veel vijlen en veel schuren geeft verschikkelijk veel
stof, dit is nadeelig voor de ademhaling enz.
Voegt men dit alles bijeen, dan wordt het verklaar-
baar, dat er onder de beoefenaars van den handenarbeid
velen worden gevonden, die óf dit werktuig geheel ter
zijde willen stellen óf het slechts als hulpwerktuig een
zeer bescheiden rol willen laten vervullen.
Hier te lande hebben sommige beoefenaars het ge-