Boekgegevens
Titel: De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Auteur: Stam, J.
Uitgave: Amsterdam: Versluys, 1894
Opmerking: Eerste deel
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1085
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_204670
Onderwerp: Recreatie, vrijetijdsbesteding: handenarbeid
Trefwoord: Handvaardigheid, Gidsen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De houtslöjd: handleiding voor onderwijzers in handenarbeid en voor zelfonderricht
Vorige scan Volgende scanScanned page
i8o
worden, moet met eene hand worden vast gehouden,
terwijl de andere hand dan het mes hanteert.
Deze laatste, die men de meer actieve hand zou kun-
nen noemen, oefent drukking uit, en juist deze drukking
is de oorzaak, dat de arbeid moeilijk zuiver kan ge-
schieden. Immers de meer passieve hand, de hand, die
slechts vasthoudt, kan onmogelijk aan deze drukking
een even voldoenden weerstand bieden, als de werk-
bank zulks vermag, wanneer men met andere werktuigen
arbeidt.
Daarin alleen ligt m. i. de oorzaak der onvolkomen-
heid van den arbeid, die te sterker werkt, wanneer de
plaats, waar men snijdt, verder van de plaats, waar
het hout wordt vastgehouden, verwijderd is, m. a. w. als het
voorwerp lang is, of indien langs een te breed vlak moet
worden gesneden, wanneer de drukking van het werktuig
zoo groot wordt, dat de andere hand die nog minder
kan weerstaan. Kan men het te bewerken hout dan
niet op de werkbank vastzetten, zal men vragen. Wie
den aard van dezen bijzonderen arbeid kent, zal het dade-
lijk met mij eens zijn, dat dit niet gaat. De arbeid met
het gewone mes heeft zoo zijn eigenaardige eischen,
waaraan men zich niet kan onttrekken.
Het bovenstaande, meen ik, is de oorzaak, dat, wanneer
onze handwerklieden de lijst der werktuigen voor het
slöjdonderwijs moesten opmaken, zeker het gewone mes
daarop niet zou voorkomen en in landen, waar de
ambachtslieden de eerste slöjdonderwijzers zijn of waren,
het mes ook niet als werktuig is erkend, en in navol-
ging van hen vele onderwijzers in handenarbeid het
evenmin opgenomen wenschen te zien.
Laat ons nu eens nagaan, wat de hygiënisten onder de